BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

Huurrecht


Verbintenissen strekken partijen tot wet (art. 1134 B.W.).

Indien partijen één of meerdere verbintenissen op zich nemen, dan zijn zij gehouden om deze uit te voeren. 

Soms kunnen er evenwel moeilijkheden rijzen of voelt een partij zich bedrogen.

In dergelijk geval is het goed om u te laten bijstaan door een ervaren raadsman.

Soms zijn bepaalde overeenkomsten niet duidelijk opgesteld of zijn ze vatbaar voor meerdere interpretaties. 

Laat de discussie niet verder escaleren en neem vandaag nog vrijblijvend contact op voor een eerste advies.

Algemene voorwaarden zijn vaak essentieel in een handelsrelatie, doch dit wordt merkwaardig genoeg vaak verwaarloosd.

Nochtans kunnen goed opgestelde algemene voorwaarden nu net doorslaggevend zijn in het kader van een juridisch geschil.

Wist u dat het perfect rechtsgeldig is om uw eigen aansprakelijkheid te gaan beperken via een clausule?

Ze kunnen voorts ook veel geld besparen door te werken met een bevoegdheidsclausule of geld opleveren door te voorzien in een renteclausule, boetebeding en/of verbrekingsbeding . 

Er zijn kortom tal van mogelijkheden.

Neem vrijblijvend contact op om dit te bespreken.

Sedert 01.01.2007 moeten de meeste huurcontracten verplicht worden geregistreerd.

Alhoewel dit gratis is, wordt dit nogal vaak door verhuurders vergeten.

Vooral in de Woninghuurwet is de sanctie bijzonder streng.

Naast de –vrijwel niet toegepaste- administratieve boete van 25 € is er in art. 3 §5 lid 3 Woninghuurwet voorzien dat de huurder in dergelijk geval geen rekening moet houden met een opzegtermijn en geen vergoeding moet betalen.
Deze burgerlijke sanctie is van dwingend recht, zodat partijen hier niet zomaar kunnen van afwijken !

Merkwaardig genoeg is dit niet van toepassing op de woninghuurovereenkomsten van drie jaar of minder. Het Grondwettelijke hof heeft reeds in een arrest van 09.07.2009 geoordeeld dat dit geen schending van het gelijkheidsbeginsel inhoudt. 

Voor meer informatie over dit onderwerp kan u vrijblijvend contact opnemen met het kantoor. 

In een eerder artikel onderzochten we reeds of een huurder een kamer mag onderverhuren via AirBnb

Veel syndici hebben zich ook al het hoofd gebroken over het feit of dit toegelaten is door een mede-eigenaar. 

In België is daar nog niet veel rechtspraak over terug te vinden. Bij onze noorderburen zijn er wel al enkele precedenten gekend (cfr. beschikking van het Gerechtshof van Amsterdam van 10 september 2013).

Hierin wordt duidelijk gesteld dat een appartementsgebouw in principe wordt opgericht voor privé-bewoning. Indien er een kamer of appartement op regelmatige basis voor zeer korte termijn wordt verhuurd, dan wordt het niet meer gebruikt voor normale bewoning.  Dergelijke commerciële kortverhuur heeft duidelijk een totaal andere grondslag dan de verhuring op korte termijn die valt onder de (Belgische) Woninghuurwet, aangezien daar duidelijk de klemtoon ligt op wonen.

Graag meer info ? Neem vandaag nog vrijblijvend contact op.

 

Enkele maanden terug was er veel te doen omtrent een huurder in het pittoreske Brugge die een kamer verhuurde via AirBnb.

Vooral populaire grootsteden worden momenteel geconfronteerd met dit fenomeen.

Strikt genomen is het onderverhuren van een gedeelte van een huurwoning niet verboden door de wetgever. Er is hiervoor zelfs een specifieke regeling voorzien (cfr. art. 4 §2 Woninghuurwet).

Evenwel wordt onderverhuur meestal wel uitgesloten in de huurovereenkomst.

Net om die reden werd de huurder door de Vrederechter van Brugge gesanctioneerd.
(Vred. Brugge 04.02.2016, T. Huur 2016, 59 met noot R. TIMMERMANS “App your service breekt het hosten van gasten via het bemiddelingsverhuurplatform AirBnb huur?”)

Vragen over huur ? Neem vrijblijvend contact op met het kantoor voor een afspraak.