BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

Huurrecht


Adequaat reageren bij ingebrekestellingen!

Tijdens een huurperiode kan er soms een conflict of disucssie ontstaat tussen de huurder en verhuurder.

Het is als huurder altijd aangeraden om kordaat te reageren op (aangetekende) ingebrekestellingen.

Laat deze niet rondslingeren en contacteer onmiddellijk een raadsman. Een vroege tussenkomst van een advocaat kan u immers veel kosten besparen.

Reageer bij voorkeur niet louter mondeling of telefonisch. Indien de discussie uiteindelijk uitmond in een gerechtelijke procedure, kan u immers de inhoud van dergelijke gesprekken niet bewijzen.

Indien partijen toch tot een akkoord koment, is het raadzaam om dit nog eens schriftelijk te laten bevestigen.

Meer info gewenst? Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvende afspraak.

Sluit een brandverzekering af!

Voor velen een evidentie, doch dit wordt ook veel uit het oog verloren.

Een veel gehoorde misvatting is dat er geen bijkomende verzekering meer nodig is, omdat de eigenaar reeds verzekerd is voor brand. De brandverzekering van de eigenaar komt evenwel enkel tussen voor de schade van de verhuurder (het gebouw) en dus niet voor uw inboedel. U bent als huurder trouwens verplicht om een brandverzekering af te sluiten, aangezien u steeds het huurgoed in dezelfde staat dient terug te geven bij het einde van de huurperiode.

Met het betalen van een kleine jaarljkse premie heeft u heel wat gemoedsrust.

Indien u een brandverzekering heeft bent u niet alleen voor brand gedekt, maar ook voor glasbreuk, elektriciteits-, rook-, storm- en waterschade.

Wist u overigens dat het niet afsluiten van een brandverzekering kan aanzien worden als een grove fout?

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Vraag altijd om het energieprestatiecertificaat (EPC) voor te leggen!

Dergelijk attest geeft een indicatie van hoe energiezuinig het gebouw is.

Hoe lager de score, hoe minder energieverbruik men zal hebben. Naast de staat van het gebouw is de EPC dan ook van cruciaal belang bij het kiezen van een geschikt huurpand. Een hoog energieverbruik kan immers de effectieve kost om een pand te huren, serieus de hoogte injagen.

In principe is het voorleggen van een EPC verplicht, doch dit wordt nog niet altijd consequent toegepast. Dring er dus altijd op aan om dit attest te mogen zien.

Meer vragen? Contacteer ons gerust voor een eerste gratis consultatie van 30 minuten.

Een veel voorkomend probleem is een huurder die steeds stipt betaalt, maar wel voor overlast zorgt ten aanzien van de andere medebewoners.

Dit kan bijvoorbeeld gaan van het bevuilen van de gemeenschappelijke delen, geurhinder en/of geluidsoverlast. 

Indien het gaat om ernstig hinder, dan vormt dit een gegronde reden om naar de Vrederechter te stappen.

Het verdient daarbij aanbeveling om zoveel mogelijk bewijzen te verzamelen. Dit kan gaan van getuigenverklaringen van buren of de syndicus, tot foto's van de wantoestanden.

In de praktijk gebeurt het wel eens dat de eigenaar helemaal niets doet en dit tot grote frustratie van de medebewoners. Dit impliceert niet dat de mede-eigenaars gewoon lijdzaam moeten toezien.

De Vereniging van Mede-Eigenaars kan zich immers een procedure opstarten tegen de huurder en dit namens de onwillige verhuurder die tot de kosten kan veroordeeld worden.  

Meer informatie gewenst over dit onderwerp? Neem vandaag nog vrijblijvend contact op.

 

 

Minister Weyts besliste deze week dat huurders voortaan huisdieren mogen houden.

Er kan nu alleen nog in het huurcontract een uitsluiting voorzien worden voor bepaalde huisdieren, indien blijkt dat de huurwoning hiervoor niet geschikt is. Als voorbeeld wordt een Duitse herder aangehaald in een klein appartement.

Daarnaast kan de Vereniging van Mede-Eigenaars nogsteeds beslissen om voor het volledige gebouw geen huisdieren toe te laten.

Met deze beslisisng komt er een einde aan een lange discussie inzake het houden van huisdieren door huurders.

De voorstanders opperden in het verleden dat de verhuurders daar geen inspraak in hadden en dit viel onder het recht op privéleven (art. 8.1. E.V.R.M.)

Het feit dat huisdieren voortaan wel toegelaten zijn, impliceert niet dat een huurder ongebreideld zijn gang mag gaan. Indien een huisdier overlast veroorzaakt of schade veroorzaakt, kan er nog altijd een procedure opgestart worden bij de Vrederechter tot verwijdering van het huisdier. Het zal daarbij noodzakelijk zijn om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen (foto's, getuigenverklaringen,...).

Meer weten over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact met ons op.