BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

Gerechtelijk Recht


Bij het brede publiek bestaan er heel wat misverstanden omtrent de beroepstermijn in burgerlijke zaken. 

De termijn om beroep aan te tekenen bedraag in principe 1 maand.

Het is evenwel belangrijk voor ogen te houden dat in burgerlijke procedures deze termjin niet begint te lopen vanaf de datum waarop het vonnis is uitgesproken. 

De beroepstermijn begint pas te lopen nadat deze door een gerechtsdeurwaarder aan u of op uw verzoek werd betekend.  

Dit is voor de meerderheid van de gevallen. Uiteraard bestaan er hier wel een aantal uitzonderingen op.

Graag meer info gewenst? Contacteer ons vrijblijvend. 

Wenst u een collectieve schuldenregeling (CSR) aan te vragen ?

Weet dat u hiervoor hoe dan ook hiervoor recht heeft op een pro Deo om u bij te staan.

Volgende documenten zullen noodzakelijk zijn bij de aanvraag van een CSR/ 

 • De bewijsstukken van uw schulden
  • Graag zo compleet mogelijk.
  • Indien er toch een schuldeiser zou vergeten zijn, kan deze zelfs na de opstart van de CSR nog toegevoegd worden
 • Huurcontract
 • De bewijsstukken de inkomsten van alle gezinsleden.
  • Vergeet zeker niet de gegevens van de mutualiteit, vakbond, kinderbijslagfonds en/of onderhoudsplichtige
 • Een overzicht van uw lopende uitgaven
 • Een lijst van uw goederen

Heeft u nog vragen?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

https://www.nicolas-vanspeybrouck.be/fr/contactNogal wat mensen die toegelaten zijn in een CSR gaan er van uit dat er naast  het reguliere systeem, er nog een spaarpot aangelegd wordt voor het moment dat de CSR beëindigd wordt.

Er bestaat alleszins geen wettelijke bepaling die hierin voorziet. 

Een en ander is ook tegenstrijdig met elkaar, aangezien een CSR er op gericht is om de schulden te vereffenen die de schuldenaars zelf niet mogelijk achtten om te betalen. 

Er bestaat wel altijd een resverve om plotse uitgaven te kunnen betalen, zoals de aankoop van een diepvries, wasmachine e.d.m. De schuldbemiddelaar is ook verplicht om een bijkomende reserve aan te leggen voor zijn kosten- en ereloonstaat.

Vermoedelijk worden deze reserve verkeerdelijk geïnterpreteerd als een spaarpot die vrijgegeven zou worden na het afsluiten van de CSR. 

Meer info gewenst over CSR? Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor.