BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

GDPR/AVG


In onze vorige blogpost haalden we al aan dat er op 17.12.2019 werd er een belangrijke beslissing  werd genomen door de Gegevensbeschermingsautoriteit of de vroegere Privacycommissie.i.v.m. het gebruik van (analytische) cookies. 

Het zal wat inspanning vragen om iedere website te gaan aanpassen. 

Er wordt aangeraden om een pop-up venster te laten verschijnen bij het eerste bezoek aan de website met de vermelding van de cookie-policy. Tegelijkertijd krijgt de surfer dan de keuze welke soort cookies er allemaal op zijn/haar pc mogen worden geïntstalleerd. Net zoals bij nieuwsbrieven mogen er ook hier geen keuzevakken al automatisch zijn aangevinkt (uitz. essentiële cookies).

Vooraleer verder te kunnen zal de bezoeker een keuze moeten maken. Idealiter worden deze voorkeuren ook bijgehouden, ten einde latere discussies te vermijden. 

Op de markt bestaan er diverse leveranciers die dergelijke software aanbieden. 

Voor meer informatie omtrent dit onderwerp, kan u vrijblijvend contact opnemen met het kantoor.

Op 17.12.2019 werd er een baanbrekende beslissing genomen door de Gegevensbeschermingsautoriteit of de vroegere Privacycommissie.i.v.m. het gebruik van (analytische) cookies. 

Vroeger werd aangenomen dat een cookiepolicy voldoende was om analytische cookies, zoals Google Analytics of Hotjar te mogen toepassen op de website. Er werd dan verondersteld dat het doorklikken op de andere pagina’s van de website volstond als impliciete toestemming.

De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft deze zienswijze veranderd, waarbij er in de motivering van de beslissing meermaals verwezen wordt naar het arrest van het Europees Hof van Justitie van 01.10.2019. 

Het gebruik maken van niet-essentiële cookies wordt aanzien als een verwerking van persoonsgegevens, waarbij de surfer correct moet worden ingelicht vooraleer er een uitdrukkelijke toestemming kan volgen. 

Het louter publiceren van een cookie-policy volstaat dus niet meer. 

De eigenaar van de website kreeg een boete van 15.000 € of 1% van de jaaromzet. 

Voor meer informatie omtrent dit onderwerp, kan u vrijblijvend contact opnemen met het kantoor.
 

Te pas en te onpas wordt er van ons verlangd om een paswoord in te geven.

Heeft u enig idee hoeveel paswoorden u gebruikt?

Het is natuurlijk zeer verleidelijk om altijd hetzelfde paswoord te gebruiken, terwijl u weet dat dit eigenlijk u zeer kwetsbaar maakt. 

Het automatisch opslaan in een browser is echt niet aan te raden. Deze systemen zijn meestal niet goed beveiligd. 

Een oplossing is een paswoordmanager. Voor een beperkte jaarlijkse bijdrage houdt deze applicatie al uw unieke paswoorden bij en worden deze netjes ingevuld indien u deze nodig heeft. 

Het enige wat u dan nog moet doen is het onthouden van een master paswoord, hetgeen uw leven toch veel eenvoudiger maakt. 

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over dit onderwerp.

 

 

 

Veel applicaties en tools kennen een betalende en gratis versie. 

Waarom betalen voor een service als ik voldoende heb met een gratis account? 

Omdat gratis meestal ook veiligheidsrisico's met zich meebrengt. 

Het opslaan van gevoelige bedrijfsbestanden op een gratis dropbox of onedrive account is geen goed idee. 

Hetzelfde kan gezegd worden voor het gebruik van een gratis e-mailaccount.

Bij gratis accounts worden de bestanden geïndexeerd en kunnen deze vrij gebruikt worden door de betrokken firma's. 

De betalende versies hebben dit niet en zijn dus stukken veiliger. 

Het is dus sterk aan te bevelen om niet zomaar gevoelige bestanden te plaatsen in een gratis account.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie over dit onderwerp.

Vaak krijgen werknemers de kans om thuis in te loggen op hun werk-pc. 

In tegenstelling tot de veiligheidsmaatregelen die genomen worden ten aanzien van de server en computers, wordt er vaak argeloos een poort opengezet om telewerken mogelijk te maken. 

Hackers gaat specifiek op zoek naar deze poorten om zich een toegang te verschaffen tot de bestanden. 

Vaak zijn de thuiscomputers een zwakke schakel en zijn deze nauwelijks beveiligd. Het verdient ook een aanbeveling om de toegang tot het telewerken ook te verzekeren met een sterk paswoord. 

 Wenst u meer informatie over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend.