BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

Echtscheiding


In deze coronatijden zijn enkel noodzakelijke of essentiële verplaatsingen toegelaten. 

Wat dan met de verblijfsregeling van de kinderen?

De maatregelen van de regering verbieden op dit ogenblik niet dat minderjarigen naar hun ouders worden gebracht. De voorziene wissels in het kader van de verblijfsregeling kunnen dus blijven plaatsvinden. 

In een richtijn van de Orde van Vlaamse Balies zijn er volgende uitzonderingen voorzien op deze regel: 

  • de ouders komen zelf overeen om af te wijken van de verblijfsregeling;
  • is het kind besmet met corona, laat het kind dan uitzieken bij de ouder bij wie het verblijft;
  • is de ouder bij wie het kind verblijft, besmet met corona, breng het kind dan niet over naar de andere ouder, maar laat het verblijven bij de zieke ouder;
  • is de ouder naar wie het kind moet worden overgebracht, besmet met corona, breng het kind dan niet over naar de zieke ouder;
  • is een andere persoon die bij de ouder inwoont, besmet met corona (bijvoorbeeld de plusouder, de grootouder of een andere  persoon), dan gelden dezelfde regels.

Er wordt wel gevraagd om geen misbruik te willen maken van deze specifieke situatie. 

Een besmetting met COVID19 kan worden gestaafd d.m.v. een medisch attest. 

Indien u meer informatie wenst, dan kan u ons vrijblijvend hiervoor contacteren

Onlangs raakte bekend dat Minister van Justitie, Koen Geens aan het werken is aan een KB dat een lijst van de zogenaamde buitengewone kosten moet vastleggen. 

Het gaat dus om kosten die niet inbegrepen zijn in de gewone onderhoudsbijdrage voor de kinderen. 

Volgens de Minister zouden er met de lijst veel discussies tussen ex-partners kunnen vermeden worden. 

Het is correct dat er nogal wat wrevel kan ontstaan omtrent deze kosten. Het lijkt evenwel twijfelachtig of een dergelijke lijst de problemen zal oplossen. 

De meeste discussies gaan immers niet over de kwestie of een beugel of bril onder de noemer van buitengewone kosten valt.

Enerzijds bestaan er veel geschillen over de noodzakelijkheid van de gemaakte kost. Is het bijvoorbeeld strikt medisch noodzakelijk dat de zoon of dochter jarenlang een beugel moet dragen of is het enkel om een kleine, vrij banale onvolkomenheid te corrigeren? Anderzijds kan er een discussie ontstaan omtrent het feit of er een bril moet gekocht met een duur merkmontuur, dan wel van een goedkopere en even kwalitiatieve versie. ,  

Een dergelijke lijst is voorts niet nieuw. Het Hof van Beroep te Gent hanteert al jaren een soortgelijke oplijsting van buitengewone kosten. 

Meer informatie gewenst over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

 

Tijdens het huwelijk ontstaat er ook een huwelijksvermogen, zijnde de activa en passiva tussen de gehuwden. 

Meestal wordt dit een belangrijk punt van discussie tijdens de echtscheidingsprocedure. 

Voorbeelden hiervan zijn:

Wat is het statuut van de onroerende goederen die voor of tijdens het huwelijk werden aangekocht ?

Kan ik de woning overnemen van mijn partner ?

Hoe wordt de waarde bepaald van de gemeenschappelijke goederen ?

Wat is een woonstvergoeding ?

Aan wie komt de erfenis toe die ik tijdens het huwelijk ontving ? 

Kan ik de schenking van mijn ouders terug recupereren uit het huwelijksvermogen ?

Maar zelfs tijdens of voor het huwelijk kan men met juridische vragen zitten omtrent het huwelijksvermogen of de bescherming ervan.

Blijf niet met vragen zitten en neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op.

Een eerste consultatie is gratis.

Alimentatie of onderhoudsbijdrage is dikwijls een strijdpunt in het kader van een echtscheiding. 

Dit hoeft evenwel niet beperkt blijven tot de kinderen

TIjdens het huwelijk blijven echtgenoten elkaar bijstand verschuldigd, zelfs al leven zij niet meer samen. Ook na de echtscheiding kan er een alimentatie verschuldigd zijn, al blijft dit beperkt tot de duur van het huwelijk.

In sommige gevallen dienen kinderen bij te dragen in de kosten van onderhoud voor hun behoeftige ouders. 

Er bestaan dus diverse vormen die gebaseerd zijn op verschillende rechtsgronden. 

Gelet op de complexiteit laat u zich dus beter bijstaan door een ervaren raadsman. Neem vandaag nog vrijblijvend contact op met het kantoor voor een onderhoud.