BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

Een veel voorkomend probleem is een huurder die steeds stipt betaalt, maar wel voor overlast zorgt ten aanzien van de andere medebewoners.

Dit kan bijvoorbeeld gaan van het bevuilen van de gemeenschappelijke delen, geurhinder en/of geluidsoverlast. 

Indien het gaat om ernstig hinder, dan vormt dit een gegronde reden om naar de Vrederechter te stappen.

Het verdient daarbij aanbeveling om zoveel mogelijk bewijzen te verzamelen. Dit kan gaan van getuigenverklaringen van buren of de syndicus, tot foto's van de wantoestanden.

In de praktijk gebeurt het wel eens dat de eigenaar helemaal niets doet en dit tot grote frustratie van de medebewoners. Dit impliceert niet dat de mede-eigenaars gewoon lijdzaam moeten toezien.

De Vereniging van Mede-Eigenaars kan zich immers een procedure opstarten tegen de huurder en dit namens de onwillige verhuurder die tot de kosten kan veroordeeld worden.  

Meer informatie gewenst over dit onderwerp? Neem vandaag nog vrijblijvend contact op.

 

 

Minister Weyts besliste deze week dat huurders voortaan huisdieren mogen houden.

Er kan nu alleen nog in het huurcontract een uitsluiting voorzien worden voor bepaalde huisdieren, indien blijkt dat de huurwoning hiervoor niet geschikt is. Als voorbeeld wordt een Duitse herder aangehaald in een klein appartement.

Daarnaast kan de Vereniging van Mede-Eigenaars nogsteeds beslissen om voor het volledige gebouw geen huisdieren toe te laten.

Met deze beslisisng komt er een einde aan een lange discussie inzake het houden van huisdieren door huurders.

De voorstanders opperden in het verleden dat de verhuurders daar geen inspraak in hadden en dit viel onder het recht op privéleven (art. 8.1. E.V.R.M.)

Het feit dat huisdieren voortaan wel toegelaten zijn, impliceert niet dat een huurder ongebreideld zijn gang mag gaan. Indien een huisdier overlast veroorzaakt of schade veroorzaakt, kan er nog altijd een procedure opgestart worden bij de Vrederechter tot verwijdering van het huisdier. Het zal daarbij noodzakelijk zijn om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen (foto's, getuigenverklaringen,...).

Meer weten over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

 

Bij sommige huurders stort blijkbaar hun wereld in, wanneer zij vernemen dat hun huidige verhuurder het gebouw wenste te verkopen.

Een dergelijke melding is - zoals velen totaal onterecht denken - helemaal geen opzegging van de huurovereenkomst!

Een verkoop van een onroerend goed, verandert in wezen niets van het bestaande huurcontract.

De nieuwe eigenaar dient dus ook de bepalingen van het huurcontract te respecteren.

Er zal dus enkel kunnen opgezegd worden conform de wettelijke bepalingen (eigen bewoning/uitvoeren grondige renovatiewerken/zonder motief). Deze opzeggingsmogelijkheden had de vorige eigenaar overigens ook.

De opzegtermijn is zoals altijd 6 maanden, die begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand na het ontvangen van de opzegbrief.

Meer weten over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend!

Controleer altijd bij aanvang de staat van het huurgoed!

Sommige mensen zijn snel geneigd om een nieuw huurpand maar vluchtig te bezichtigen, zonder aandacht te hebben voor de woonkwaliteitsnormen waaraan het onroerend goed moet voldoen.

Nochtans kan een vochtige kamer of een verouderde verwarmingsketel bijvoorbeeld al een serieuze invloed hebben op uw energiefactuur. Daarnaast zijn er nog de eventuele gezondsheidsklachten die kunnen volgen.

Aanvaard dus niet zomaar eender welk huurpand enkel en alleen omdat de gevraagde huur binnen uw budget past.

Vraag aan de eigenaar of er een conformiteitsattest is voor het pand.

Indien er naderhand toch nog gebreken opduiken die maar niet opgelost geraken, kan u eventueel overwegen om een woonkwaliteitsonderzoek te laten uitvoeren om de nodige vaststellingen te kunnen laten verrichten. Doe dit evenwel pas nadat u de verhuurder in gebreke heeft gesteld en er geen minnelijke oplossing uit de bus komt.

Meer vragen? Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons!

In een vorige blogpost, kon u al lezen dat u echt niet voor iedere klant opnieuw toestemming moet vragen voor het versturen van een nieuwsbrief.

Wat nu met uw zorgvuldig aangelegde lijst met prospects?

De GDPR-verordening is daar niet volledig duidelijk over.

Sommigen stellen dat voor deze prospects er voortaan een voorafgaandelijke toestemming nodig is, zelfs al beschikt u voor 25.05.2018 over hun contactgegevens. Uit studies blijkt dat maar 3 à 5 % van de ontvangers ook effectief toestemming verleent.

Een andere strekking stelt zich veel pragmatischer op en gaat er van uit dat u deze prospects kan blijven aanschrijven. Het is wel aan te bevelen om deze lijst zeer kritisch te bekijken en u de vraag te stellen of de lijst nog up to date is. Is een prospect die al 10 jaar in uw lijst zit en nooit klant is geworden nog altijd effectief een prospect voor u? Voorts moet er een duidelijke opt out mogelijkheid voorzien zijn. 

Ten einde later problemen te vermijden, is het aan te raden om de prospects van voor 25.05.2018 in een afzonderlijke lijst te zetten. Hetzelfde doet u met de contacten van na 25.05.2018, waarbij u wel een voorafgaandelijke toestemming nodig hebt.

U kan dan snel en gemakkelijk handelen indien er hierover later meer duidelijkheid komt in de rechtspraak.

Meer info hierover? Neem vrijblijvend contact op.