BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

Gebod nr. 2: Overweeg om als verhuurder een conformiteitsattest aan te vragen

27-10-2019 Huurrecht Burgelijk Recht

In een eerder bijdrage haalden we al aan dat het belangrijk is om een pand te verhuren die voldoet aan een aantal wettelijk voorziene minimale vereisten.

Zie ook de brochure "Kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen en kamers".

Een huurder kan een woonkwaliteitsonderzoek uitlokken, waarbij u riskeert dat het pand ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard. Er zijn daar een aantal netelige gevolgen aan verbonden.

Vaak komt er de opmerking van de verhuurder dat het pand in een goede staat verhuurd werd en de ongeschiktheid of onbewoonbaarheid veroorzaakt werd door de huurder.

Het is inderdaad zo dat een controleur niet zal oordelen wie de gebreken effectief veroorzaakt heeft. 

Als verhuurder is het vaak moeilijk om concreet te gaan aantonen dat het huurgoed bij aanvang wel degelijk aan alle normen voldeed.

Het kan een oplossing zijn om bij aanvang van de huurovereenkomst, zélf een woonkwaliteitsonderzoek aan te vragen.

Na ontvangst van het conformiteitsattest, staat het ontegensprekeljk vast dat de woning op dat moment in orde was met de minimumnormen.

Indien de huurder later stelt dat de woning niet voldoet, zal dit eerder aan.zijn of haar handelen te wijten zijn. De huurovereenkomst kan dan ook niet vanaf het begin nietig worden verklaard, hetgeen de nadelige gevolgen sterk beperkt.  

Wenst u meer informatie over dit onderwerp? Contacteer ons vandaag nog vrijblijvend.